Tietosuojaseloste

KoloCabins Ky:n tietosuojaseloste

Osoite

Heittäjänkatu 3
55420 Imatra

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taru Astikainen, taru.astikainen1980@gmail.com

Rekisterin nimi

KoloCabins Ky:n henkilökontaktit rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään KoloCabins Ky:n markkinointia, myyntiä, verkkopalvelun käytön analysointia ja toiminnan sekä verkkosivujen kehitystä varten.

Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys
  • Henkilön antama palaute / muu viestisisältö

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Verkkopalvelun kautta kerätyt käyttäjätiedot (Uutiskirjeen tilaus tai muu täytettävä verkkolomake).
  • Majoituksen varausjärjestelmästä saatavat asiakastiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muiden kuin KoloCabins Ky:n käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

Scroll to Top